Maailman tapahtumat - empatia - myötätunto

Maanantai 16.5.2022 klo 15.07 - Marja Laakso


Katson uutiset päivittäin. Niistä kuulen ja näen asioita, joita en haluaisi. Tahtoisin muuttaa maapallon paikaksi, jossa olisi hyvä elää ja jokaisella olisi kaikkea yllin kyllin eikä kenenkään tarvitsisi kokea kärsimystä, ei ihmisten eikä eläinten. Tämä toive minulla on ollut lapsesta saakka. En ollut ainoa lapsi, joka kantoi huolta maapallosta, ydinaseista, nälänhädästä ja koe-eläinten kärsimyksestä. Lapsuuteni aikaan oli vallalla ajatus siitä, että lapsille täytyy kaunistelematta kertoa faktat kaikesta elämää uhkaavasta pahasta. Silloin lastenohjelmissakin kerrottiin suurten valtioiden välisestä jännitteestä, ydinsodan uhasta ja luonnon saastumisesta. Aika monesta meistä kasvoi huolestunut aikuinen.
Nyt, kun informaatiota on paljon saatavilla, on tärkeää säädellä sen vastaanottamista oman sietokyvyn mukaisesti. Tiedämme lähialueillamme käytävästä sodasta ja turvaa tarvitsevista ihmisistä, joita nyt Suomeenkin on tullut ja tulee yhä edelleen. Heidän auttamisekseen on tehtävä kaikki se, mitä voimme. Koemme myötätuntoa ja empatiaa sotaa ja väkivaltaa kohdanneita ihmisiä kohtaan. Myötätunto ja empatia ovat inhimillisiä ja tärkeitä tunteita. Haluamme omalta osaltamme vaikuttaa siihen, että ihmiset kokevat, että ymmärrämme, välitämme ja haluamme, että kärsimys loppuu.
Mitä, jos uuvumme ja jopa masennumme kaiken raskaan ja vaikean edessä? Jäämmekin omien tunteidemme vangeiksi emmekä enää osaa iloita heräävästä luonnosta kesän kynnyksellä ja kotiseuduilleen palaavista muuttolinnuista. Silloin saatamme kadota läheisiltämme. Lapsemme eivät saa kaipaamansa läsnäoloamme ja kannustusta sekä elämäniloa, jota aiemmin kykenimme välittämään, eikä puolisomme tai vanhempamme niitä yhdessä kepein mielin vietettyjä voimauttavia hetkiä. Tahtomattamme silloin lisäämme huonovointisuutta itsessämme ja läheisissämme. Näemme yhä enemmän ongelmia ja vähemmän onnellisuutta.
Mitä ovat empatia ja myötätunto? Empatia tarkoittaa kykyä asettaa itsensä toisen asemaan. Empatia on kykyä ymmärtää toisen tunteita, kyky ymmärtää toista sisäisesti. Tarvitsemme tätä taitoa, kun kohtaamme toisia ihmisiä tai teemme ratkaisuja, jotka vaikuttavat muihin. Empatia voi olla myös tunnepitoista reagoivuutta toisen ihmisen kokemukseen. Se on myös tietoista asettumista toisen asemaan.  Joskus empatiaa tunteva ihminen voi joutua empaattiseen ahdinkoon. Se on voimakas epämiellyttävä ja itseen kohdistuva tunne. Usein toistuvana kokemuksena se vähentää hyvinvointia ja saattaa olla yhtenä riskitekijänä mielenterveyden haasteisiin. Sopiva empatian tunne johtaa myötätuntoon, joka motivoi toimimaan toisen tai toisten hyväksi sopivalla tavalla. Tämä toiminta lisää myönteisiä tunteita henkilössä itsessään ja hyödyttää myös häntä tai heitä, joihin myötätunnon synnyttämä toiminta kohdistuu. Myötätunnon ytimessä on toisesta välittäminen sekä tietoisuus omasta ja muiden tuntemisesta ja kokemisesta. Myötätunnosta puhutaan tunteena, sitä voidaan tarkastella myös henkilökohtaisena taitona tai luonteenpiirteenä.
Ensisijainen tehtävämme on huolehtia itsestä ja läheisistämme. Kun teemme sen ja voimme riittävän hyvin, on meillä mahdollisuus auttaa myös muita niin, että se omalta osaltaan tuo apua kärsimykseen. Pienikin apu on merkityksellinen. Tärkeää on nähdä myös elämän kauneus ja pitää kiinni siitä, että saa ja täytyykin kokea myös myönteisiä tunteita. Kun itse pidämme kiinni hyvästä elämästä ja koitamme vahvistaa hyvän elämän edellytyksiä, levitämme valoisaa ja myönteistä ajattelua myös ympärillemme. Siten vahvistamme yleistä hyvinvointia ja hyvinvoivat ihmiset ovat kyvykkäämpiä suhtautumaan ymmärtävästi ja hyväntahtoisesti myös toisiin.
Suojellaan lapsia jatkuvalta raskaalta informaatiolta. Lapsille on hyvä kertoa maailman tapahtumista ja selittää asioita, mutta televisiossa pyörivät uutiskuvat ja You Tubesta löytyvät realistiset videot ovat useimmalle lapselle ja nuorelle liikaa ja saattavat aiheuttaa ahdistusta. Täytetään perheen arkea sopivasti yhdessä tekemisellä ja hyvillä hetkillä, ja valitaan myös oma tapa auttaa niitä ihmisiä, jotka apuamme tarvitsevat.

Avainsanat: empatia, myötätunto, sota


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini