Työnohjaus on ulkopuolisen henkilön, työnohjaajan, antamaa ammatillista tukea jonka tehtävänä on saada aikaan ohjattavien aiempaa myönteisempi suhde esimerkiksi työtilanteeseen, joka koetaan haastavaksi.

Työnohjaus vastaa asiakkaan tarpeeseen koskien työn tekemistä, sen kuormittavuutta, kehittämismahdollisuuksia ja työssä jaksamista. Tarkoitus on myös löytää uusia näkökulmia ja voimavaroja omaan työhön ja työnohjaus voi tukea myös ammatillista kasvua. Työnohjaus auttaa työntekijää parhaimmillaan myös kehittämään ajatteluaan jaa uudistamaan toimintaansa työssä. Työnohjauksessa voidaan etsiä keinoja myös työyhteisön hyvinvointiin

Työnohjaaja tukee ohjattavaa tilanteen tutkimisessa ja uusien luovien ratkaisumallien kehittelyssä sekä tilanteen hal­lintaan ottamisessa. Työnohjaustilanne on tasavertainen keskustelu työhön liittyvistä pulmista. Tukena työn kohteen tarkasteluun voidaan käyttää myös toiminnallisia menetelmiä. Oleellisena osana tässä työskentelyssä ovat myös työstä nousevat tunteet. Työnohjauksen tavoitteena on tukea työtiimin jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta.

Työssäni työnohjaajana pyrin toteuttamaan voimavarakeskeisyyttä integroidusti siten, että voidaan tarvittaessa tarkastella myös laajasti merkityksiä ja työntekijöiden omia kokemuksia sekä niiden vaikutusta työn tekemiseen. Pyrin työskentelemään mahdollisimman dialogisesti, mutta myös antamaan osaamiseni käyttöön silloin, kun se palvelee työnohjattavia. Minulla on koulutusta ja kokemusta myös kriisityönohjauksesta. Olen tehnyt myös terapiatyönohjausta.

Olen toiminut työnohjaajana vuodesta 2005 alkaen. Olen ohjannut varhaiskasvatuksen ja koulujen työryhmiä sekä tehnyt myös terapiatyötä tukevaa työnohjausta. Työnohjausta voi tarvita yksittäinen työntekijä, työtiimi tai koko työyhteisö. Teen myös kriisityönohjausta. Olen Suomen työnohjaajat ry:n jäsen. Työnohjaajakoulutuksen lisäksi olen käynyt 1,5 vuotta kestäneen täydennyskoulutuksen, joka käsitteli vaativaa työnohjausta, kuten esimerkiksi kriisityönohjausta.