Lasten ja nuorten arjen sujuvuus kotona, päivähoidossa ja koulussa on tärkeä asia. Lapsen ja nuoren kasvun ja kehityksen turvaaminen on kaikkien lasta lähellä olevien aikuisten asia. Joskus lapsen ja nuoren parhaan mahdollisen kehityksen toteutumiseen kaivataan tukea. Tällöin saattaa toimintaterapiasta olla hyötyä. Yleensä toimintaterapian kustantavana tahona voi olla kunta, erikoissairaanhoitopiiri tai Kela.


Vanhemmat voivat myös tuoda lapsen toimintaterapeutin vastaanotolle omasta aloitteestaan ja omalla kustannuksellaan.

Toimintaterapiaan tullaan useimmiten lapsen tai nuoren kanssa toimivien ammattilaisten ohjaamana. Usein lapselle tai nuorelle on tehty toimintaterapeutin arvio ennen kuin päätetään toimintaterapiajakson aloittamisesta. Myös lääkäri, psykologi tai lasta kuntouttava työryhmä voi päätyä suosittelemaan lapselle tai nuorelle toimintaterapiaa. Ohjaavia tahoja voivat olla esimerkiksi neuvola, perheneuvola, sekä lasten ja nuorten neurologisen ja psykiatrisen hoidon yksiköt.Toiminta-Laaksolla on ostopalvelusopimukset Kelan, Hus sairaanhoitopiirin, Vantaan, Espoon ja Helsingin kaupungin kanssa.