Asiaa Ryhmätheraplaysta


Mitä on ryhmätheraplay?

Ryhmätheraplay on osallistujille tarpeen mukaan suunniteltua yhteistoimintaa. Tärkeitä elementtejä ryhmätheraplayssa ovat leikillisyys ja keskinäinen hyvä yhteys. Ryhmätheraplaytuokioilla on usein etukäteen mietittyjä tavoitteita, esimerkiksi saada hyviä kokemuksia toisten kanssa toimimisesta tai saada kokemuksia vireystilan säätelystä. Ryhmätheraplayta ohjaa koulutuksen saanut ohjaaja hänellä voi olla mukanaan apuohjaaja tai avustajia yksittäisille osallistujille tarpeen mukaan. Lue lisää Suomen Theraplay-yhdistyksen sivuilta:

Ryhmätheraplay sopii varhaiskasvatukseen ja kouluun. Sen avulla voidaan tukea lapsia ja nuoria monissa arjen haasteissa. Ryhmätheraplayn avulla voidaan tukea myös lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja ja se sopii muiden yhteistyötaitoja tukevien menetelmien rinnalle. Ryhmätheraplayta käytettään myös ikääntyneiden kuntoutuksessa ja toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä monissa yksiköissä, joissa toimitaan yhdessä perheiden kanssa.


Kunta, oppilaitos tai muu yhteisö voi tilata Ryhmätheraplay A ja B osan kolutusta. Kannattaa ottaa yhteyttä ja pyytää tarjous!

Pyynnöstä järjestän myös Ryhmätheraplay työnohjausta.


Tiedustelut: marja@toimintalaakso.net. puh: 0503823708

Tarjoamani koulutus ja Ryhmätheraplay työnohjaus on Suomen Theraplay-yhdistys ry:n hyväksymää. Katso lisätietoja ryhmätheraplay-ohjaajakoulutuksen kokonaisuudesta yhdistyksen
sivuilta! http://www.theraplay.fi/index.php?k=4213