Ryhmätheraplaysta on moneksi!

Tiistai 15.3.2016 klo 7.23 - Marja Laakso


Ryhmätheraplaysta on moneksi

Mahdollisuus olla yhdessä, kuulua ryhmään, leikkiä, iloita ja onnistua

Nyt täytyy kirjoittaa hieman ryhmätheraplaymenetelmästä, joka voi olla enemmän kuin tekninen menetelmä. Sen sisältämät asenne- ja vuorovaikutustavat voivat parhaimmillaan tukea käyttäjäänsä kohti toimivampia vuorovaikutustaitoja. Ryhmätheraplay eroaa theraplayterapiasta monin tavoin. Theraplayterapia-prosessin tavoitteena on korjata ja vahvistaa lapsen ja vanhemman keskinäistä kiintymys- ja vuorovaikutussuhdetta. Theraplayterapiaa antaa theraplayterapeutti, ja ryhmätheraplayta ohjaa ryhmätheraplayohjaaja. Ryhmätheraplayprosessin tavoitteet vaihtelevat ryhmän ja sen tarpeiden mukaan ja sisältö suunnitellaan näitä tavoitteita silmällä pitäen.

Ryhmätheraplaymenetelmää on laajasti käytetty varhaiskasvatuksen yksiköissä. Ryhmätheraplayn avulla voidaan lapsia ja lapsiryhmää tukea ja edistää useita kehityksen osa-alueita tavoitteellisesti. Toisaalta se soveltuu myös yhteiseen hauskanpitoon ilman selkeitä tavoitteita ja päämääriä. Ryhmätheraplay tukee lasten sosiaalisia taitoja. Yhdessä koetut elämykset ja leikit lisäävät yhteisöllisyyden tunnetta ja antavat tilaisuuden harjoitella käytännössä esimerkiksi sitä miltä tuntuu vastaanottaa ja antaa hyvää kosketusta. Lapset saavat tuokioilla kokemuksia vuoron odottamisesta, omalla vuorollaan toimimisesta sekä siitä miltä tuntuu yhtyä yhteiseen nauruun, kun sattuu jokin odottamaton ja hauska juttu. Tuokiot ovat aikuisjohtoisia vaikka ne ovat lapsilähtöisiä. Lapsi saa turvallisen kokemuksen aikuisen ohjauksesta, joka on selkeää ja johdonmukaista. Ohjausta värittää lämpö ja hyväksyminen sekä lapsen tunteiden ymmärtäminen silloinkin, kun lapsi kokee esimerkiksi pettymystä vaikkapa siitä, että hänen toivettaan ei voitu ryhmässä noudattaa.

Ryhmätheraplaytuokioiden sisällön voi suunnitella siten, että se vastaa lasten kehityksellisiin tarpeisiin. Esimerkiksi aistisäätelyn pulmista kärsivien lasten tuokiolle voi suunnitella leikkejä, jotka tasapainottavat aistimusten kokemusta ja herkästi ylivirittyvien lasten tuokioille voi suunnitella leikkejä, joissa lapset saavat kokemuksia sekä vireystilan noususta, että laskusta. Vetäytyvien lasten kanssa voidaan harjoitella pienten haasteiden voittamista yhä uudelleen.

Tuokioiden aikana lapset oppivat kannustamaan toisiaan, iloitsemaan toistensa läsnäolosta ja yhteisistä kokemuksista ja myös auttamaan toisiaan. Aikuinen huolehtii siitä, että jokainen tulee huomioiduksi omana itsenään ja aikuinen jakaa kiintymystä, huolenpitoa ja kannustusta lapsille. Näissä tuokioissa on ihmeellinen voima. Vaikka leikit ovat yksinkertaisia, materiaalit vaatimattomia, leikkihetkiä muistellaan usein ilon siivittämänä. Ryhmätheraplaymenetelmää on käytetty monissa muissakin yhteisöissä: kouluissa, lastenpsykiatrian yksiköissä, lasten ja nuorten kuntoutuksessa sekä vanhusten toimintakyvyn ylläpidossa ja vahvistamisessa.

Voiko ryhmätheraplaymenetelmä olla liian ”lapsellinen” esimerkiksi nuorten kanssa käytettäessä? Olisi mukava kuulla muiden kokemuksista ryhmätheraplaymenetelmän käytöstä nuorten parissa. Koulutuksessa muistan olleen useitakin henkilöitä, jotka toimivat yläasteikäisten kanssa. Itse olen käyttänyt joidenkin nuorten kanssa ryhmätheraplaylle tyypillisiä leikkejä ja harjoituksia. Omien kokemusteni pohjalta menetelmä toimii myös heidän kanssaan.’

 

Ryhmätheraplayn taikaa myös vanhuksille

Suomessa on ryhmätheraplayn osaajia, jotka tekevät työtä vanhusten parissa. Miten leikki voi auttaa vanhuksia? Ryhmätheraplayn uran uurtaja Suomessa on Sinikka Savola ja hän nykyään ohjaa ryhmätheraplayta vanhuksille. Vanhusten parissa ryhmätheraplay näyttäytyy tempoltaan luonnollisesti erilaisena, kuin lasten parissa. Samoin tavoitteet ovat ainakin osittain erilaisia. Vanhukset elävät vaihetta, jossa toisen ihmisen kosketus liittyy usein päivittäisiin hoitotilanteisiin, kuten pesuihin, pukemisiin sekä joihinkin lääketieteellisesti perusteltuihin toimenpiteisiin. Kosketusta vain hyvän olon tuottamiseen monet vanhukset kokevat harvoin. Tämä tilanne on myös monilla aikuisilla vammaisilla henkilöillä, jotka asuvat esimerkiksi palvelutaloissa tai muissa asumisyksiköissä. Tunteet, jotka perustuvat yhteiseen iloiseen vuorovaikutukseen saavat usein erityisen merkityksen näiden henkilöiden mielissä. Tästä on juteltu monen tuokioihin osallistuneiden kanssa. Leikki on myös vanhuksille ja aikuisille hyvä väline. Lisäksi oikein valitut leikit antavat mahdollisuuden liikkumiseen sopivasti. Myös pyörätuolista voi minkä ikäinen henkilö tahansa osallistua ryhmätheraplaytuokioihin.

Olen itse ohjannut ryhmätheraplayta mukaillen prosessin asumisyksikön vaikeasti vammaisille aikuisille ja palaute oli kannustavaa ja palkitsevaa.

Kuka sitten voi ohjata ryhmätheraplayta? Kuka tahansa ammattilainen, jonka vuorovaikutustaitoihin menetelmä istuu ja joka on saanut koulutusta ryhmätheraplaymenetelmän käyttöön. Työntekijä voi kouluttautua ryhmätheraplayohjaajaksi (10 opintopistettä). Hän voi käyttää menetelmää jo ensimmäisen koulutusjakson jälkeen. Tällöin hän voi ohjata vuorovaikutusleikkejä, jotka ovat samoja kuin ryhmätheraplayssa. Kun työntekijä rekisteröityy koulutusohjelmaan, hän voi jo halutessaan käyttää ryhmätheraplay-nimitystä näiden tuokioiden ohjaamisesta. Koko koulutusprosessi on ammatillista kasvua vuorovaikutuksen ja ohjaamisen osaamisalueilla ja siitä miten leikkiä ja myönteistä ohjaamisen menetelmää voi hyödyntää kaikissa ammatillisissa ja myös muissakin vuorovaikutustilanteissa. Lisätietoa ryhmätheraplaysta saa Suomen Theraplay-yhdistys ry:n sivuilta http://www.theraplay.fi/index.php?k=4194 ja tietenkin suoraan minulta. Halukkaat voivat osallistua kesällä 2016 järjestettävään ryhmätheraplayohjaajakoulutuksen A-osaan. Lisätietoja löytyy etusivun linkistä!

 

Avainsanat: ryhmätheraplay


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini